تقدیر شهردار تهران از نذرکنندگان فرهنگی پایتخت

۱۳۹۲/۱۱/۲۸

سومین دوره نذر فرهنگی با حضور شهردار تهران ، مدیر کل امور بانوان ، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، مدیر نذر فرهنگی، استادان دانشگاه و نذرکننده های فرهنگی در برج میلاد برگزار شد.

به گزارش "تهران سما" ، در آغاز این همایش، مدیر اجرایی نذر فرهنگی با بیان اینکه نذر فرهنگی پهنه وسیعی از محبت و خلاقیت است، اظهارکرد: هر چقدر نذر فرهنگی در میان مردم همه گیر و بیشتر شود کار ما خادمان بیشتر خواهد شد .

 

اقلایی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف نذر فرهنگی از بین بردن بی تفاوتی افراد جامعه نسبت به یکدیگر است، تصریح کرد: باید تاجایی که ممکن است نذر فرهنگی را گسترش داده تا همه اقشار نیازمند را تحت پوشش قرار بدهد. البته ابتدا باید برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها انجام شود .

 

پس از سخنرانی مدیر اجرای نذر فرهنگی، عبدالجبار کاکایی پیرامون نذر فرهنگی به ارایه شعر و داستان هایی در این زمینه پرداخت . همچنین خویینی از اساتید دانشگاه نیز در رابطه با نذر فرهنگی و کارهای هنری و اموزشی که در این زمینه توسط نذرکننده ها انجام می شود، توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه برنامه با حضور دکتر قالیباف ، مشیر ، ایازی ، فیروزفر ، خویینی و اقلایی از تنی چند از نذرکننده های فرهنگی در چهارحوزه آموزشی ، پزشکی ، حقوقی و هنری تقدیر به عمل آمد.

به گفته نذرکننده های فرهنگی هدف از نذر فرهنگی ایجاد ارتباط با افراد نیازمند جامعه است تا نیازهای آنها برطرف شود به خصوص نوجوانان و جوانانی که از تحصیل باز مانده و احتیاج به آموزش دارند.دیدگاه خود را بیان کنید