بررسی وضعیت پروژه صدر - نیایش و بزرگراه امام‌علی(ع) در حضور شهردار تهران

۱۳۹۱/۰۹/۰۲

دکتر قالیباف شهردار تهران و هیأت‌همراه، صبح روز چهارشنبه اول آذرماه 1391 از پروژه تونل‌نیایش و بزرگراه‌طبقاتی صدر بازدید به‌عمل آوردند.

به گزارش "تهران سما" به نقل از روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، طی این بازدید که به‌اتفاق جمعی از مدیران‌ارشد شهرداری تهران صورت‌گرفت، ابتدا بزرگراه‌طبقاتی صدر مورد پیمایش‌میدانی قرارگرفت و آخرین‌وضعیت نصب سرستون‌ها به‌همراه مراحل‌پایانی مونتاژ گنتری‌کرین‌ها به‌طور‌عینی رصد شد.

 

درادامه ون‌حامل هیأت‌ بازدیدکننده از پرتال‌غربی تونل‌نیایش در بزرگراه صدر وارد تونل شده و ضمن رؤیت بخش‌های مختلف این پروژه، از محل کارگاه کردستان خارج‌شدند. درگزارش ارائه‌شده پیرامون وضعیت عملیات‌اجرایی باقی‌مانده در تونل‌نیایش، مباحثی ازقبیل نصب‌تأسیسات، احداث ساختمان کنترل و ساخت پست‌های برق تونل مطرح‌شد و پیشرفت کارهای صورت‌گرفته به استحضار حاضرین رسید. درمورد بخش تأسیسات تونل‌نیایش گفتنی‌است عملیاتی ازقبیل اجرای سینی‌کار، سیستم‌روشنایی، نصب جت‌فن‌ها، داکت‌تأسیسات، لوله‌های آتش‌نشانی، سیستم کنترل‌هوشمند و فیبرنوری درحال انجام بوده و پیشرفت پروژه طبق برنامه زمان‌بندی جریان ‌دارد.

 

پس‌از پایان نشست مربوط‌به پروژه تونل‌نیایش و بزرگراه‌طبقاتی صدر، جلسه بررسی وضعیت بزرگراه امام‌علی(ع) با اضافه‌شدن شهرداران مناطق‌مربوطه و نیز دست‌اندرکاران این طرح‌عظیم شهری برگزارشد.